Microcraft Network Consultants������������

People supporting People

MCNC

Al sinds 1990 actief voor een groot aantal bedrijven en overheden.

E�n duidelijke missie: Datanetwerken, en daar goed in willen zijn.

Gespecialiseerd in datanetwerken van klein tot heel groot. We kunnen een ontwerp maken, bouwen maar ook repareren.

Voor: Bedrijven, overheden �n ICT dienstverleners.

We werken merkonafhankelijk, en verkopen zelf geen hardware. Wel onderhouden we zeer nauwe contacten met de grotere fabrikanten van hardware, en blijven heel goed op de hoogte van de technische mogelijkheden van hun producten, maar ook van de problemen die daarmee gepaard kunnen gaan.
Inzet voor systeemhuizen en eindklanten.MCNC is een uniek samenwerkingsverband van een aantal zelfstandig werkende specialisten. We garanderen een 24 x 7 bezetting voor klanten die dat wensen.� Specialisten die, aanvullend op hardware vervangingscontracten, deze weer kunnen configureren bij u op locatie, of die bijspringen bij verstoringen aan uw Lan of Wan. Een behoefte ontstaan uit de hedendaagse praktijk voor hen die dag en nacht afhankelijk zijn van hun ICT omgeving.
Ook voor klanten in Belgi� en West-Duitsland.

Meer weten? Mail naar info@mcnc.nl of bel: 0314-382658

Wij werken o.a. samen met: